قالب

بافت پس زمینه

طرح و اجرای انواع سقفهای شیبدار با پوشش سفال شیرکوه  توسط شرکت بَرین شید پارس

پوشش سقف ویلا با سفال شیرکوه

محل اجرا: کرج- سهیلیه

 

پوشش سقف ویلا با سفال شیرکوه

محل اجرا: کرج- سهیلیه سه راهی آران

 

پوشش سقف ویلا با سفال شیرکوه

محل اجرا: کرج- سهیلیه- زکی آباد

 

پوشش سقف ویلا با سفال شیرکوه

محل اجرا: کرج- سهیلیه

 

 

پوشش سقف ویلا با سفال شیرکوه

محل اجرا: کرج زعفرانیه

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.