چاپ

انواع کانال از نظر شکل:

1. کانال مکعب  

 

این نوع کانال عمدتاً در کانالهای هوادهی کولر و یا هواسازهای چیلر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

2. کانال گرد

این نوع کانال عمدتاً در هواکشهای صنعتی و همچنین سیستم شوتینگ زباله مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انواع کانال از نظر نوع جنس:

1. کانال با ورق گالوانیزه

موارد استفاده: کانالهای کولر، کانالهای صنعتی، انواع هواکش و ...

2. کانال با ورق آلومینیوم

موارد استفاده:  این نوع کانال به علت سبک بودن، در مواردی که به کانال سبک نیاز است، مورد استفاده قرار می گیرد.

3. کانال با ورق استیل

موارد استفاده:با توجه به ویژگیهای ورق استیل، این نوع کانال عمدتاً در مواردی چون سیستم شوتینگ، هواکشهای حرارتی و ... به کار می رود.

4. کانال با ورق روغنی(سیاه)

موارد استفاده: گاهی اوقات کانالهای هواساز نیاز به آب بندی کامل دارند که در چنین شرایطی می بایست از ورقهای روغنی استفاده نمود.