قالب

بافت پس زمینه

طراحی و اجرای انواع آلاچیق در سراسر ایران توسط شرکت بَرین شید پارس

 

آلاچیق در طرح تک ستون

 

آلاچیق در طرح دو سقفی در اشکال مختلف

 

آلاچیق در طرح دو شیب

 

آلاچیق در طرح چهار ضلعی

 

 

آلاچیق در طرح شش ضلعی

 

 

آلاچیق در طرح قارچی

محل اجرا: تهران-شهرک آزادی

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.