قالب

بافت پس زمینه

طرح و اجرای انواع سقفهای شیبدار با پوشش روف تایل توسط شرکت بَرین شید پارس

 

 

 

 

پوشش سقف ویلا با روف تایل در طرح فرانسوی

محل اجرا: کرج- چهارباغ

 

 

 

پوشش سقف ویلا با روف تایل در طرح چهارشیب دو سقفه

محل اجرا: کرج- قوهه

 

 

 

پوشش سقف ویلا با روف تایل در طرح دوشیب

محل اجرا: کرج- چهارباغ

 

 

 

پوشش سقف ویلا با روف تایل

محل اجرا: کرج- شهرک طاووسیه

 

 

 

پوشش سقف ویلا با روف تایل در طرح دوبلکس

محل اجرا: کرج- سهیلیه

 

 

 

پوشش سقف ویلا با روف تایل

 

 

 

 

 

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.