قالب

بافت پس زمینه

تولید و توزیع انواع نمای فلزی

نماهای فلزی شیروانی دارای انواع مختلفی است که با توجه به ابعاد و ارتفاع خرپا و به سفارش مشتری تا طول 3 متر تولید می شود.

کاربرد نمای فلزی: جهت کاور نمودن فاصله بین پوشش سقف تا دامپا(سقف کاذب) مورد استفاده قرار می گیرد.

متداولترین نماهای مورد استفاده عبارتند از:

  1. نمای گرد به بیرون(سینه کفتری)
  2. نمای گرد به داخل
  3. نمای قایقی
  4. نمای سه پله

 

 

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.