قالب

بافت پس زمینه

توری

توری مرغی Hexagonal wire netting  در انواع مختلف معمولی و فرنگی می باشد.

کاربرد توری: در صنعت مرغداری،سوله و سقف سوله -کارهای ساختمانی - دور ستون - نگهدارنده پشم شیشه برای ایزولاسیون سقف و عایق کاری - مورد استفاده در دیوارهای سیمانی و کچ کاری و حصار کشی موقت و سقف های شیب دار و ...

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.