قالب

بافت پس زمینه

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در ابعاد گوناگون، ما شاهد تغییرات عمده در وسایل رفاهی می باشیم. کانالهای هوادهی و هواساز نیز از این قاعده مستثنی نیستند و امروزه این کانالها با طراحی های منحصر به فرد جایگزین بادگیرهای سنتی شده اند.

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.