قالب

بافت پس زمینه

بازسازی و تعمیرات

شرکت بَرین شید پارس با بهره گیری از مهندسین عمران،معماران با تجربه ،استادکاران زبده ساختمانی و در اختیار داشتن اکیپ های ساختمانی وتجهیزات و ابزار های جدید ساختمانی و نیروهای اجرایی متخصص توانایی انجام و اجرا پروژه های ساختمانی و پیمانی را دارد.

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.